no-img
علم آسا

زیست شناسی دوازدهم Archives - علم آسا


علم آسا

مطالب

موضوع : زیست شناسی دوازدهم
PPT
پاورپوینت فصل هشتم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸
۹,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هشتم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸


کتاب زیست‌شناسی ۳ سومین کتاب زیست‌شناسی دورۀ دوم متوسطه است که برای پایۀ دوازدهم رشته علوم تجربی تألیف و چاپ‌شده است. این کتاب ادامه اجرای برنامۀ ۱۲ ساله حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی در موضوع زیست‌شناسی است که از دورۀ ابتدایی آغاز و در سه سال اوّل متوسطه در قالب کتاب‌های علوم تجربی ادامه یافت و با کتاب زیست ۱ پایه دهم به دوره دوم متوسطه رسید. دوره تحصیلی:  دوره دوم آموزش متوسطه› متوسطه نظری› علوم تجربی› [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۸   بازدید : 48    نویسنده : جلال الدین گنج خانلو
PPT
پاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸
۵,۲۰۰ تومان

پاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸


کتاب زیست‌شناسی ۳ سومین کتاب زیست‌شناسی دورۀ دوم متوسطه است که برای پایۀ دوازدهم رشته علوم تجربی تألیف و چاپ‌شده است. این کتاب ادامه اجرای برنامۀ ۱۲ ساله حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی در موضوع زیست‌شناسی است که از دورۀ ابتدایی آغاز و در سه سال اوّل متوسطه در قالب کتاب‌های علوم تجربی ادامه یافت و با کتاب زیست ۱ پایه دهم به دوره دوم متوسطه رسید. دوره تحصیلی:  دوره دوم آموزش متوسطه› متوسطه نظری› علوم تجربی› [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۸   بازدید : 48    نویسنده : جلال الدین گنج خانلو
PPT
پاورپوینت فصل ششم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸
۱۱,۶۰۰ تومان

پاورپوینت فصل ششم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸


در این فصل برعکس فصل 5 از سمت انرژی به ماده می رویم این فرآیند که در نقطه مقابل تنفس سلولی است فتوسنتز است همان کاری که گیاهان باغچه تان انجام می دهند! خواهید آموخت که گیاهان چطور کربن دی اکسید و بخار آب را در مجاورت نور خورشید(که نقش انرژی دارد) به قند و اکسیژن تبدیل می کنند. فرآیندی که اگر نبود امروز ما نیز به دلیل کمبود اکسیژن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۸   بازدید : 52    نویسنده : جلال الدین گنج خانلو
PPT
پاورپوینت فصل پنجم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸
۱۰,۶۰۰ تومان

پاورپوینت فصل پنجم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸


انرژی بدن چطور تامین می شود؟ یا بهتر از بگوییم مواد در بدن چطور به انرژی تبدیل می شوند! در جزوه فصل پنجم زیست دوازدهم که ماده به انرژی نام دارد می توان به پاسخ این دست از سوالات رسید از مباحث مهم این فصل می توان به یادگیری فرایند دقیق تنفس سلولی ، تخمیر و امثال آن پرداخت می دانستید بعضی از جانداران حتی بدون مصرف اکسیژن انرژی مورد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۸   بازدید : 42    نویسنده : جلال الدین گنج خانلو
PPT
پاورپوینت فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸
۴,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸


آموختید که اطلاعات چگونه در طی نسل ها منتقل می شوند در این فصل در ادامه آن به این موضوع می پردازیم که چطور تغییر در اطلاعات وراثتی ایجاد کنیم! با این کار می تواند گیاهان و جانداران جدید با صفاتی از گونه های دیگر تولید کرد که تولیدات بیشتر ، مصرف کمتر و آسیب پذیری کمتری داشته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۸   بازدید : 46    نویسنده : جلال الدین گنج خانلو
PPT
پاورپوینت فصل سوم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸
۷,۲۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سوم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸


در این فصل مبحث انتقال اطلاعات در نسل ها را یاد میگیرید. جالب نیست که بدانید چرا رنگ چشم و بقیه صفات از پدر و مادر به فرزند به ارث می رسند؟ که البته برخی صفات مستقل از جنس هستند برخی اینطور نیستند این فصل بسیار تخصصی است و تست های نکته دار زیادی می تواند از آن طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۸   بازدید : 45    نویسنده : جلال الدین گنج خانلو
PPT
پاورپوینت فصل دوم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸
۱۲,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دوم زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸


در این فصل با سوالاتی از این قبیل رو به رو می شوید که DNA چگونه نوع آمینواسیدهای پلی پپتید را تعیین می کند؟  RNA چیست؟ فرقش با DNA چیست و چه کار می کند. همچنین مراحل رونویسی را می آموزید در گفتار دوم زیست دوازدهم فصل دوم نیز گریزی به پروتئین ها خواهید رد و در آخر به مبحث تنظیم بیان ژن خواهید رسید. فرصت را از دست ندهید و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۸   بازدید : 42    نویسنده : جلال الدین گنج خانلو
PPT
پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸
۱۳,۸۰۰ تومان

پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی چاپ ۱۳۹۸


این فصل که مربوط مولکول های اطلاعاتی است به ترتیب به مباحث و گفتار های نوکلئیک اسیدها ،‌ همانند سازی DNA و بررسی پروتئین ها می پردازد هر چند سوال های محاسباتی این فصل در کتب جدید حذف شده و از آنها در کنکور و دیگر آزمون ها ارزشیابی نمی شود اما همچنان مباحث آن که بسیار پایه ای می باشند نیازمند منبعی منسجم و ریزبین برای مطالعه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۸   بازدید : 43    نویسنده : جلال الدین گنج خانلو